Hitsro Forum
exp kağıtları - Printable Version

+- Hitsro Forum (https://forum.hitsro.com)
+-- Forum: Hitsro (https://forum.hitsro.com/forum-1.html)
+--- Forum: Yardım (https://forum.hitsro.com/forum-6.html)
+--- Thread: exp kağıtları (/thread-40.html)exp kağıtları - kursat4144 - 03-21-2020

[font][font]hotan da potcuda görevlerden alınan cari mda bulunmuyor almak için lv şartı varmıdır?[/font][/font]

exartırma kagıtları burası cıkmamıs


RE: exp kağıtları - Execut1oN - 03-22-2020

Belli levellerde veriyor. Daha önce almış olabilir misin?