Hitsro Forum
Donwhang Mağarası Stat Sıfırlama Görevi (47 Lv.) [Video] - Printable Version

+- Hitsro Forum (https://forum.hitsro.com)
+-- Forum: Hitsro (https://forum.hitsro.com/forum-1.html)
+--- Forum: Yardım (https://forum.hitsro.com/forum-6.html)
+--- Thread: Donwhang Mağarası Stat Sıfırlama Görevi (47 Lv.) [Video] (/thread-34.html)Donwhang Mağarası Stat Sıfırlama Görevi (47 Lv.) [Video] - Execut1oN - 02-02-2020

En güncel video;


Bu görevi sadece 42 ile 47 Lv. arası charlar yapabilir diye biliyorum..2013 Senesinden paylaşılan bir video..