Hitsro Forum
mBot "Cannot find MSVCR100.dll'.Please, re-install this application" Hatası! - Printable Version

+- Hitsro Forum (https://forum.hitsro.com)
+-- Forum: Hitsro (https://forum.hitsro.com/forum-1.html)
+--- Forum: Yardım (https://forum.hitsro.com/forum-6.html)
+--- Thread: mBot "Cannot find MSVCR100.dll'.Please, re-install this application" Hatası! (/thread-3.html)mBot "Cannot find MSVCR100.dll'.Please, re-install this application" Hatası! - Execut1oN - 12-29-2019

[Image: 100.dllpcnet.exe.png]

Bilgisayarınızda MSVCR110.dll bulunamadığı için program başlatılamıyor. Bu sorunu düzeltmek için MSVCR110.dll programını yeniden yüklemeye çalışın..