Hitsro Forum

Full Version: Skill Sıfırlama
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
[Image: fb42c48d8afa7aa793d2043317fff5d6.jpg]
Eu - Chn fark etmez 20 Lv üstünde olmanız Yeterli

  1. Öncelikle şehirdeki pot satan NPC (JG-DW-SM-HT-Cons) skill düzeltme görevini alıyoruz.
  2. Görevi aldıktan sonra yaratıklardan düşen ''Cursed Heart''ları topluyoruz. Sayıyı kendimiz belirleyebiliriz. 10 skill sıfırlayacaksak 100 cursed heart gibi..
  3. Yeteri kadar topladıktan sonra yine potion (nam-ı diğer potçu) satan NPC ye gidiyoruz ve görevi teslim ediyoruz. NPC bize 10 cursed heart karşılığı 1 adet olacak şekilde skill silme barı veriyor ve topladığımız cursedleri alıyor.
  4. Skill silme barlarını aldıktan sonra, yine potion satan NPC den tekrar skill düzeltme görevine tıklıyoruz ama bu sefer görevi alma seçeneğine değil , onun bir altına tıklıyoruz.Tıkladığımızda charın skill penceresi acılıyor.. Oradan silmek istediğimiz skilleri seçiyoruz. Silmeden önce bize, bu silme işlemi sonucunda kaç paramızın gideceğini, kaç spmizi geri alacağımızı gösteriyor, ayrıca kaç skill silme barımızın kaldığını da görebiliyoruz.
  5. Paranız istediğiniz kadar skill kapatmaya yetmezse, artan barları daha sonra kullanabilirsiniz. (para biriktirince yani)
  6. Yada para bol ama skill silme potionumuz kalmadı.. Yeni potion için yeni cursed heart lazım haliyle, yeni cursed heartlar için ise yeni skill düzeltme görevi.. Ayni yolu yeniden izlemek gerekiyor.

7-10 tanesiyle bir tane skill'i sıfırlıyorsun yada Level Up'ın yanındaki Rakamı 1 tane indirebiliyorsunuz.

NOT: Cursedlerden en fazla 300 tane toplanabiliyor, 300 den sonra çıkmamaktadır..

Ayırca siteden TL karşılığından aldığınız scrolla bütün skilleri kapatmak mümkün.