Hitsro Forum

Full Version: Hitsro.dll Hatası
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Son güncellemeden sonra Hitsro.dll / dll verileri alınmadı diye bir hata alıyorum. Çözümü nedir? 

İyi oyunlar

*Cevap veren olursa sevinirim
Virüs programınızı kapatın ve kapalı kaldığından emin olun
(04-30-2020, 07:24 AM)Yasuka Wrote: [ -> ]Virüs programınızı kapatın ve kapalı kaldığından emin olun
Kapattım, yine değişen bir şey yok