Hitsro Forum

Full Version: Downhang'da karakter bugda kaldı
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Karakterimi bugdan kurtarıyorum anca yine aynı yere stallara bakmaya gittiğimde yine bugda kalıyor ne yapmalıyım?
Görüntü ayarlarınızı low'a alın
(04-26-2020, 10:11 AM)Yasuka Wrote: [ -> ]Görüntü ayarlarınızı low'a alın
İşe yaradı teşekkürler. Ancak gamer seviye bir bilgisayarım var ve oyunu yüksek ayarlarda oynarken Dw'ye gittiğimde her seferinde düşürmem mi gerekecek?