Hitsro Forum

Full Version: exp kağıtları
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
[font][font]hotan da potcuda görevlerden alınan cari mda bulunmuyor almak için lv şartı varmıdır?[/font][/font]

exartırma kagıtları burası cıkmamıs
Belli levellerde veriyor. Daha önce almış olabilir misin?