Hitsro Forum

Full Version: mBot Çalışmıyor!
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
[Image: mbot-hesap-uzatma.png]
Bot eğer çalışmıyor ise CMD (Çalıştır) ekranına bcdedit.exe /set {current} nx AlwaysOff yazıp bilgisayarınıza restart atın.
DLL hatası alan oyuncular lütfen aşağıda verilen (x64) ve (x86) Bilgisayarınızın işletim sistemine uygun olan dosyayı indirip kurabilir.
mBot açıldıktan sonra ID ve PW yazmanıza gerek yoktur.
mBot'u rar dosyasını çıkartmadan önce virüs programınızı kapatınız gerekir. Kapatmadığınız takdirde virüs programınız mBot dosyalarını silecektir.