Hitsro Forum

Full Version: Web Sitesinden Karakter Bugtan Nasıl Kurtarılır?
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Öncelikle Web sitesine gidin: https://www.hitsro.com/
Daha sonra Kullanıcı Panelinize giriş yapın!

[Image: Opera%2BAnl%25C4%25B1k%2BG%25C3%25B6r%25...ro.com.png]

Giriş yaptıktan sonra ekranın sağ tarafında Hesap bölüne tıklayın.

[Image: Opera%2BAnl%25C4%25B1k%2BG%25C3%25B6r%25...ro.com.png]

Daha sonrasında kurtarmak istediğiniz karakterinizin isminin üstüne tıklayın.

[Image: Opera%2BAnl%25C4%25B1k%2BG%25C3%25B6r%25...ro.com.png]

Böylelikle charınız artık bugtan kurtulmuş durumdadır.

[Image: SRO%255B2020-01-25%2B17-52-04%255D_44.jpg]

Karakterinizi bugtan kurtardıktan sonra böyle bir bölgeye gelmiş oluyorsunuz.

İyi oyunlar Smile