Hitsro Forum

Full Version: SBot Crack v1.038
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
sBotP Crack - Kurulumu
1. sBotP_1.0.38'e tıklıyoruz ve sBot'u açıyoruz.
2. Açılan sBot ekranında üstteki menüden Settings'e tıkladıktan sonra Choose Silkroad Directory yazısına tıklıyoruz ve oynadığınız private server silkroad klasörünü gösteriyoruz.
3. Ardından bot Restarted diyor ve tekrar botumuzu açıyoruz.
4. sBot'umuz tekrar açıldıktan sonra sadece yukarıdaki Botserver settings kısmından Save login information and automatically connect on startup kısmını işaretleyip "Login" e tıklıyoruz.
5. Birkaç saniye bekledikten sonra en alt kısımda botun relog tuttuğu kısımda Login succesfull, have fun  yazısını gördükten sonra botumuzu süresiz kullanabiliriz.

İndirme linkleri;

İndirme link