Hitsro Forum

Full Version: HİTSRO BETA AÇILDI!
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
17 Ocak'ta açılacak olan HitSro Return of the Legend serveri 8 Ocak'ta kapalı betaya açıldı. Eski serverda Goldbarlar maksimum 10'lu olarak toplanıyordu artık 250 adet olarak birleştiriliyor. Elder Elixirler artık drop olarak düşmeyecek Trader Center'dan coin ve gold karşılında alınacak. Bir zamanlar kullandığımız Premium tekrardan aktif hale getirildi. Coinlerle alacağımız bazı ürünleri daha önce forumda paylaşmıştık; https://forum.hitsro.com/thread-17.html

Yazamadığım çok daha fazlasıyla HitSro Return of the Legend 17 Ocak'ta karşınızda..

İşte Return of the Legend görüntüleri;

[Image: gP3WpZ.jpg]

[Image: gP3VQb.jpg]

[Image: unknown.png]

[Image: 9YJqjr.jpg]

[Image: M1ngj2.jpg]

[Image: QPrYjG.jpg]

[Image: Or19PP.jpg]

DEVAMI 17 OCAK'TA! Cool