Hitsro Forum

Full Version: Top Donators
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Günde 2 kere (01:00 ve 13:00) son 30 günde en fazla tl yükleyen 5 oyuncuyu sistem otomatik olarak seçer ve aşağıdaki iconları verir. 

Sıralama soldan sağa doğrudur;

[Image: donator-1.jpg] [Image: donator-3.jpg] [Image: donator-2.jpg] [Image: donator-4.jpg] [Image: donator-5.jpg]

Top donators sistemiyle ilgili bilmeniz gerekenler;
  1. Herhangi bir bonus kampanyası varsa bonus tutarları hesaba katılmaz.
  2. Hediye epinler hesaba katılmaz. (Etkinliklerden yada çekilişlerden kazanılan epinler gibi)
  3. 30 güne ait kayıtlar geçerlidir.
Örnek ingame görüntü;

[Image: donator-example.jpg]