Hitsro Forum

Full Version: Nedir bu WTT-WTS-WTB?
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Oyunda global veya stall aracılığı ile çok sık gördüğümüz bu WT... olayı tam olarak kişinin farklı ihtiyaçlarını karşılamak için kullandığı bir terimdir.

Açılımları ise şu şekildedir:

WTB (Want to Buy): Satın almayı istemek manasına gelir.


WTS (Want to Sell): Satmayı istemek manasına gelir.


WTT (Want to Trade): Takas etmeyi istemek manasına gelir.